Dynamisch verkeersmanagement

Met de herinrichting wil de Vlaamse overheid van de Ring rond Brussel een slimme weg maken. Daar hoort ook slimme technologie bij. Het dynamische verkeersmanagement op de Ring wordt voort uitgebouwd. Zo zal het verkeer er vlotter en veiliger kunnen verlopen. Met de inzet van verkeerscamera’s, elektronische borden en tellussen in het wegdek volgen de operatoren van het Vlaams Verkeerscentrum het verkeer nauwgezet op, 7/7 en 24/24.

Verkeer dynamisch aangestuurd

Hoewel de Vlaamse overheid met de scheiding van de rijbanen voor doorgaand verkeer enerzijds en lokaal verkeer anderzijds de veiligheid en de doorstroming van het verkeer al voor een groot deel oplost, zal het ook na de herinrichting druk blijven op de Ring. Het snelwegverkeer in Vlaanderen blijft de laatste jaren immers aangroeien.

Om ook bij grote verkeersdrukte, hinderlijke incidenten en extreme weersomstandigheden het verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, wordt daarom nog meer ingezet op dynamisch verkeersmanagement. Dat gebeurt vanuit de operatorzaal van het Vlaams Verkeerscentrum, waar verkeersoperatoren de verkeersstromen op de Ring rond Brussel permanent bewaken en aansturen, 7/7 én 24/24.

Slimme verkeerssignalisatie

Slimme signalisatie met dynamische borden boven en naast de weg is cruciaal. Het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt daarvoor RSS-borden en VMS-borden.

 

RSS-borden (=rijstrooksignalisatieborden)

De kleine RSS-borden geven afzonderlijke aanduidingen per rijstrook. Bij gewoon verkeer tonen ze een groene pijl, maar bij grote drukte zal die automatisch vervangen worden door de verlaagde maximumsnelheid die op dat moment geldt. Is een rijstrook versperd door een ongeval of wegenwerken, dan verschijnt een rood kruis (voorafgegaan door een gele verdrijfpijl). Zo wordt de omgeving veiliger gemaakt voor de weggebruikers in de buurt én voor de hulpdiensten. De aansturing van de RSS-borden gebeurt grotendeels automatisch op basis van detectielussen in het wegdek (zie hieronder).

 

VMS-borden (= Variable Message Signs)

Op de grote VMS-borden worden tekstboodschappen geafficheerd: waarschuwingen voor hinder door ongevallen of wegenwerken, reisadvies of reistijdinformatie. Op vraag van de wegpolitie kunnen daar ook waarschuwingen voor (water)gladheid geplaatst worden. Momenteel staan er al 22 VMS-borden op en rond de Ring rond Brussel.

 

VMS bord

Fileleed? Ongeval gebeurd? Werken? U leest het meteen op de VMS-borden.

 

De boodschappen op de VMS-borden worden zo eenvoudig en zo universeel mogelijk weergegeven en geformuleerd. Een pictogram geeft aan of het gaat om hinder door een ongeval, file of wegenwerken. Daarbij wordt ook de locatie van de hinder vermeld. Tot slot geeft het bord ook wat extra informatie over de gebeurtenis, het beginpunt van de file of omleidingsadvies.
 

Tellussen en verkeerscamera’s

Met zo’n 1.100 verkeerscamera’s en ruim 4.300 dubbele detectielussen monitort en stuurt het Vlaams Verkeerscentrum het verkeer op de Vlaamse snelwegen. Daarnaast verwerkt het ook zogenaamde Floating Car Data, gegevens verkregen op basis van navigatiesystemen. Dankzij al die technologie hebben de operatoren van het Verkeerscentrum op elk moment van de dag een concreet zicht op de actuele verkeerssituatie op alle Vlaamse snelwegen.

 

CameraTellus

 

Aan de hand van camera’s bij de snelwegen kan het verkeer vanuit de operatorzaal visueel in de gaten worden houden. Een groot deel van de camera’s zijn intelligente camera’s. Ze reageren automatisch op plotse incidenten op de weg.

 

Detectielussen zijn kabels in het wegdek die alle passerende voertuigen registreren. Ze geven informatie over het aantal voertuigen, hun snelheid en het type voertuig (bijvoorbeeld personenwagen, vrachtwagen, enz.). De detectielussen communiceren met de rijstrooksignalisatieborden in functie van de drukte op de weg. Zodra de lussen een verstoring van het verkeer vaststellen (een vertraging of een file), wordt de toegelaten maximumsnelheid op de rijstrooksignalisatieborden automatisch verlaagd. Om te vermijden dat het verkeer daarvoor bruusk gaat remmen, wordt een geleidelijke snelheidsafbouw toegepast. De weggebruikers krijgen dan op achtereenvolgende borden eerst een beperking '110 km/u', vervolgens '90' dan '70' en tenslotte '50'.

 

Op drukke momenten zijn er vaak meermaals kortstondige verstoringen van het verkeer. Om daarop alert te kunnen reageren, wordt om de 10 seconden de beeldstand van elk RSS-bord opnieuw berekend op basis van de meest recente metingen. Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum legt uit: “Het systeem zorgt voor veiliger en vlotter verkeer. Dat is intussen bewezen. We doen er ook alles aan om het zo accuraat mogelijk te laten werken. Maar de metingen van de lussen verwerken en daarna de aangepaste informatie op het RSS-bord afficheren neemt enkele seconden tijd in beslag. Daardoor kan het gebeuren dat een kortstondige vertraging op de weg snel weer verdwijnt, terwijl de update van de beeldstand van het RSS-bord nog aan de gang is. Het lijkt dan alsof de geafficheerde snelheidsbeperking niet terecht was. Toch doe je er goed aan om de informatie op de borden altijd correct op te volgen. Wie de geafficheerde snelheid negeert, begaat een overtreding.”

 

Op de website van het Vlaams Verkeerscentrum vindt u meer informatie over het RSS-systeem:

http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/faq/rijstrooksignalisatie

 

Verkeersbeheer 7/7 en 24/24

De goede werking van het hele systeem van dynamisch verkeersbeheer wordt permanent bewaakt door de operatoren van het Vlaams Verkeerscentrum, 7/7 en 24/24. Veroorzaakt een gekantelde vrachtwagen files op de Ring rond Brussel, gaat het bij regenweer traag of zit het verkeer vast door hevige sneeuwval? Vanuit de operatorzaal in Antwerpen wordt de situatie nauwgezet gevolgd, geleid en gestuurd.

Bij incidenten grijpen de operatoren meteen in: ze waarschuwen de weggebruikers met boodschappen op de dynamische tekstborden (VMS), ze kruisen rijstroken af of ze stellen spitsstroken open (RSS). Daarbij werken ze nauw samen met de Federale Wegpolitie, waarvan er permanent een verbindingsofficier in het Verkeerscentrum aanwezig is. Die is de tussenpersoon tussen het Verkeerscentrum, de communicatiecentra van de Wegpolitie en de politiepatrouilles op het terrein.

 

Bij dynamisch verkeersbeheer speelt communicatie een essentiële rol. Daarom biedt het Verkeerscentrum de klok rond actuele verkeersinformatie aan: niet alleen via de dynamische verkeersborden, maar ook op www.verkeerscentrum.be, via Twitter en TMC. Is er bijzondere verkeershinder? Dan geeft woordvoerder Peter Bruyninckx tekst en uitleg in de media.
 

Vlag Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 - bus 81
3000 Leuven

t.: +32 (0)16 66 57 50
f.: +32 (0)16 66 57 55

Nieuwsbrief

Wilt u het laatste nieuws over de ring om Brussel in uw mailbox?

Schrijf u dan hier in op onze digitale voortgangsberichten.