Infosessies voor eigenaars

Hoewel het voorontwerp van de nieuwe Ring rond Brussel nog geen definitief plan is, geeft het wel al een concreet idee van hoe de nieuwe Ring er zal uitzien. Er komen rijbanen voor het doorgaande verkeer en parallelrijbanen voor het lokale verkeer. Op veel plaatsen langs de Ring liggen er vandaag al parallelrijbanen en zal er weinig of geen extra ruimte ingenomen moeten worden. Op andere plaatsen zal er extra ruimte nodig zijn en zal de Vlaamse overheid gronden moeten aankopen. In mei 2016 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer daarom drie infosessies voor de eigenaars van de gronden die waarschijnlijk onteigend zullen worden. 

“Niet wachten op definitieve plannen om betrokkenen te informeren”

Op drie avonden in mei vonden in het wegedistrict van Wegen en Verkeer in Vilvoorde infosessies plaats voor eigenaars wiens eigendommen waarschijnlijk aangekocht zullen worden. Helemaal vast staan die aankoopplannen nog niet. Het voorontwerp wordt nu verder onderzocht en daarna uitgewerkt in een definitief plan. Maar het voorontwerp geeft wel al goed weer waar de parallelrijbanen van de nieuwe Ring zullen liggen en welke gronden nodig zijn om het project te realiseren. Daarom werden betrokken eigenaars nu al geïnformeerd. 

“Als de overheid plotseling een stuk van uw eigendom nodig heeft om haar plannen te realiseren, is dat altijd even schrikken, zelfs als het om onbebouwde grond gaat die de eigenaar op dat moment niet gebruikt”, vertelt Tim Lonneux, afdelingshoofd van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “Daarom wachten wij niet op de definitieve plannen om betrokken eigenaars te informeren. We streven er altijd naar om betrokkenen tijdig in te lichten. Met de gemeentebesturen op wiens grondgebied we vanaf 2019 wegenwerken uitvoeren, hebben we ook al samen gezeten.” 

Via pancartes en filmpjes kregen de betrokken eigenaars algemene informatie over het project en de aankoopprocedure. Daarnaast konden zij ook de technische plannen inkijken en kregen ze uitleg over hun specifieke situatie of perceel. Ten slotte konden ze met hun vragen over de procedure terecht bij de bemiddelaar van de Vlaamse overheid. 

Inforonde voor grote publiek en werkvergaderingen met gemeenten

Zodra er nieuwe informatie is voor de eigenaars, worden zij op de hoogte gebracht. Daarnaast plant de Vlaamse overheid nog meer infomomenten, ook voor het grote publiek. In het najaar van 2016 komt er een inforonde die de gemeenten langs de Ring zal aandoen. 
 

Klik door naar…

Vlag Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 - bus 81
3000 Leuven

t.: +32 (0)16 66 57 50
f.: +32 (0)16 66 57 55

Nieuwsbrief

Wilt u het laatste nieuws over de ring om Brussel in uw mailbox?

Schrijf u dan hier in op onze digitale voortgangsberichten.