Kennisgeving project-MER

Grote en ambitieuze werken, zoals de herinrichting van de Ring rond Brussel, hebben onvermijdelijk een impact op de hele omgeving. Tijdens de fase van de kennisgeving, die deel uitmaakt van de procedure van het project-milieueffectenrapport (het project-MER), krijgt iedereen dan ook de kans om vragen te stellen en opmerkingen te formuleren.

Het project-MER is de studie waarin onderzocht wordt welke impact de nieuwe infrastructuur zal hebben op de omgeving, en welke ‘milderende maatregelen’ er nodig zijn. Als burger krijgt u daar inspraak in, omdat u uw eigen achtertuin het beste kent. Ook vragen over de methodologie van de studie kan u stellen tijdens de kennisgeving. 

De kennisgevingsprocedure is voorzien voor halverwege 2017. Raadpleeg hier de tijdlijn van het project. 

De kennisgevingsprocedure

De kennisgeving bepaalt de inhoud van het MER. Ze bepaalt welke milieueffecten onderzocht worden en hoe dat moet gebeuren. 

Wie wordt er 'gehoord' in de kennisgevingsprocedure? Wie kan suggesties of opmerkingen maken? De procedure houdt rekening met de aanbevelingen en opmerkingen van gemeenten, overheidsdiensten (bijv. departement Leefmilieu, Natuur en Energie) en individuele burgers.

Waar kan u suggesties of opmerkingen over maken? 

  • Effecten die over het hoofd worden gezien of fouten in bepaalde metingen of beschrijvingen.  
  • Bepaalde aandachtspunten binnen of in de buurt van het plangebied: speelterreinen, verkeersproblematiek, landbouwgebieden, fauna en flora, ...

U helpt de onderzoekers en het plan vooruit met constructieve opmerkingen. Tip: onderbouw uw opmerking of mening met feiten en concrete voorbeelden. 

Een voorbeeld? 

“Dit plan veroorzaakt zeker sluipverkeer vlakbij een basisschool. Kunnen we de straat misschien afsluiten voor gemotoriseerd verkeer?”

Opmerkingen worden richtlijnen

De dienst MER verwerkt alle opmerkingen van burgers, betrokken administraties en overheden tot richtlijnen. Die richtlijnen worden meegenomen bij de opmaak van de MER-studie. Het MER-rapport (met de resultaten van het milieuonderzoek) moet worden goedgekeurd door de dienst MER. Die dienst controleert onafhankelijk of het rapport rekening hield met de opgestelde richtlijnen. 

Meer weten? Schrijf u in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Meer info? Lees alles over de procedures op de website van de dienst MER.
 

Klik door naar…

Vlag Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 - bus 81
3000 Leuven

t.: +32 (0)16 66 57 50
f.: +32 (0)16 66 57 55

Nieuwsbrief

Wilt u het laatste nieuws over de ring om Brussel in uw mailbox?

Schrijf u dan hier in op onze digitale voortgangsberichten.