Ecoduct en vernieuwde Ring herenigen Laarbeekbos met groene zone

Bij de herinrichting van de Ring rond Brussel houdt de Vlaamse overheid ook rekening met de omgeving van de Ring. Ter hoogte van het Laarbeekbos in Jette schuift de Ring op naar het noorden. Het Laarbeekbos blijft dus intact. Er komt ook een ecoduct voor mensen en dieren. Die vergroten zo hun leefgebied of krijgen er een natuurlijke oversteekplaats bij.

Het Laarbeekbos is het grootste bosgebied ten noorden van Brussel. Het ligt in de gemeente Jette op een oppervlakte van 34 hectare en wordt in het noorden begrensd door de R0.


Toekomstbeeld van het ecoduct aan Laarbeekbos 

Plannen Laarbeekbos: Wat verandert er?

1. Verschuiving R0

Bij de hernieuwing verschuift de Ring tussen Strombeek-Bever en Groot Bijgaarden naar het noorden. Het Laarbeekbos blijft dus volledig intact.

Ligging van het ecoduct ter hoogte van het Laarbeekbos in Jette

2. Bouw ecoduct

Een ecoduct zal het Laarbeekbos met de groene zone aan de andere kant van de R0 herenigen. Net zoals vóór de aanleg van de R0. 

Wat is een ecoduct precies? Het is eigenlijk een brug waarover het landschap doorloopt dankzij een grondlaag en begroeiing. Dieren beschouwen ze als een deel van hun leefgebied. Op het ecoduct wordt ook ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers.

 

“Ecoducten zijn in principe enkel bedoeld voor de natuur, maar op deze locatie zien we natuurlijk het nut van een veilige oversteek voor mensen.” Marleen Moelants, Expert Ontsnippering en Ecologie bij Wegen en Verkeer, wil het ecoduct dan ook breed genoeg maken: “We voorzien ruimte voor iedereen die van de natuur geniet: dieren, fietsers en wandelaars.”Marleen Moelants

 

3. Bijkomende maatregelen

De directe omgeving van het ecoduct krijgt ook een aanpassing om de dieren in de juiste richting te sturen: naar het ecoduct. Ecorasters moeten vermijden dat de dieren op andere plaatsen de Ring oversteken en een aanrijding veroorzaken.

We vergroten ook de capaciteit van de waterbuffering langs de Ring. Doel? Het risico op wateroverlast verkleinen en het water zuiveren dat van de weg naar de groene gebieden stroomt.

Vleermuizenpopulatie Laarbeekbos

We proberen het ecosysteem van het Laarbeekbos zoveel mogelijk in ere te herstellen. Volgens Marleen Moelants gaat daar grondig onderzoek aan vooraf: “We plaatsen ecoducten enkel op locaties waar bedreigde diersoorten zitten. Of op plaatsen die omwille van de biodiversiteit belangrijk zijn. Het Laarbeekbos geniet bijvoorbeeld Europese bescherming dankzij de zeldzame vleermuizen die er wonen.”

Op welke manier houden we rekening met de vleermuizen? We kiezen onder meer voor een ‘hop-over-effect’: hoge begroeiing vlak naast de weg. De vleermuizen worden dan gedwongen om hoger van de ene naar de andere kant te vliegen waardoor ze niet gegrepen kunnen worden door het verkeer.  Maar ook het ecoduct zullen ze graag gebruiken, omdat ze niet houden van het licht van de snelweg.

Vlag Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 - bus 81
3000 Leuven

t.: +32 (0)16 66 57 50
f.: +32 (0)16 66 57 55

Nieuwsbrief

Wilt u het laatste nieuws over de ring om Brussel in uw mailbox?

Schrijf u dan hier in op onze digitale voortgangsberichten.