Versnipperde natuurgebieden opnieuw gelinkt

De dieren en de natuur worden niet vergeten bij de herinrichting van de Ring rond Brussel. Waar de Ring een natuurgebied doorkruist, komen er ecopassages, ecotunnels en boombruggen. Zo worden versnipperde stukken natuur opnieuw samengebracht, en krijgen dieren veilige oversteekplaatsen. 

Van versnippering tot ontsnippering

Door de aanleg van de Ring rond Brussel raakten verschillende natuurgebieden versnipperd. Zo werd bijvoorbeeld het Zoniënwoud in twee delen geknipt. 

De herinrichting van de Ring biedt een kans om te ‘ontsnipperen’: opgedeelde natuurgebieden opnieuw verbinden.  

"Een 'boombrug' verbindt twee delen van een natuurgebied, en zorgt voor een veilige oversteekplaats voor kleinere dieren."

Waarom ontsnippering?

Vlaanderen telt heel wat autowegen, spoorwegen en waterwegen. Een dier kan om de 200 meter een van die wegen tegenkomen. Door versnipperde landschappen te ontsnipperen krijgen dieren hun natuurlijke weg doorheen het landschap terug.

Ecobrug naar het Laarbeekbos

Ter hoogte van het Laarbeekbos in Jette vormt de Ring een barrière tussen het bos (ten zuiden van de Ring) en het landbouwgebied in de Vlaamse Rand. De Vlaamse overheid investeert hier in een nieuwe ecobrug, begroeid met struiken en voorzien van een fietspad. Zo kunnen mens én dier veilig oversteken. Lees hier meer over het ecoduct van het Laarbeekbos. 

"Ecoduct langs het Laarbeekbos"

Meer faunapassages langs de Ring  

Het Europese LIFE+-project Ozon verbindt verschillende deelgebieden in het Zoniënwoud opnieuw met elkaar. 

Vandaag doorkruisen de Ring, de E411, maar ook de spoorweg, het natuurgebied. Nieuwe faunapassages moeten die drukke verkeersassen overbruggen en de versnipperde deelgebieden opnieuw met elkaar verbinden. Het ecoduct tussen Groenendaal en Waterloo wordt het sluitstuk van de nieuwe verbindingen. 

De Vlaamse overheid investeert al langer in de natuur, zegt projectleider Cédric Vaast. “Alleen al langs de Ring rond Brussel hebben we de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om het landschap duurzaam te ontsnipperen. In Halle bouwde het Agentschap Wegen en Verkeer een ecotunnel en een ecoraster om het Hallerbos te herenigen. En in Groenendaal staat sinds kort een boombrug voor de eekhoorns, boommarters en slaapmuizen van het Zoniënwoud. In april 2016 starten we met de aanleg van een nieuw ecoduct in Groenendaal (Hoeilaart). Sinds 2013 is het Zoniënwoud ook beter beschermd tegen vervuiling van het Leonardkruispunt. Wegen en Verkeer vernieuwde toen het waterafvoersysteem van het Leonardkruispunt, waardoor er minder vervuild water in het Zoniënwoud terechtkomt. Meer informatie over de ontsnipperingsmaatregelen in het Zoniënwoud vindt u ook op de website www.zonienwoud.be

 

Een overzicht van de ecologische projecten langs de Ring en in de Vlaamse Noordrand 

Groen in de Noordrand: Vlaamse overheid bouwt verder op bestaande aanpak

Het Agentschap Wegen en Verkeer is niet de enige organisatie van de Vlaamse overheid die investeert in de Vlaamse Rand.   

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ook een agentschap van de Vlaamse overheid) zet in op de verdere uitbouw van het Witte Kinderwandelbos in Houtem (Vilvoorde), met de aanleg van een parelsnoer van toegankelijke groengebieden langs de E19, met onder meer Houtembos, Hoogveld en Tangebeekbos. En de versterking van de recreatief-functionele fiets- wandelverbinding van Basiliek tot Basiliek, een 9 km lange groene verbinding tussen de basiliek van Grimbergen en de Troostbasiliek van Vilvoorde. Deze verbinding rijgt trouwens onder meer de groendomeinen Lintbos, Prinsenbos, Tangebeekbos, Park Drie Fonteinen, Gedempte Zenne en het Hanssenspark aan elkaar. (Meer informatie over de domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u op hun website

In Zellik (Asse) kochten het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij (ook deel van de Vlaamse overheid) 64 hectare aan waardevolle landbouwgrond rond de (in de streek welbekende) hoeve Hooghof. De bedoeling is om het groene karakter en de open ruimte van het gebied te behouden en om in de toekomst acties te ondernemen om het te versterken. De hoeve ligt in de ‘oksel’ tussen de R0 en de gewestweg N9 en is dus in grote mate bepalend voor het landschap dat u vanop de Ring rond Brussel ziet.

Meer lezen over ontsnippering en een wegennet dat rekening houdt met dieren? Ga eens kijken naar de website www.wegenennatuur.be

Klik door naar…

Vlag Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 - bus 81
3000 Leuven

t.: +32 (0)16 66 57 50
f.: +32 (0)16 66 57 55

Nieuwsbrief

Wilt u het laatste nieuws over de ring om Brussel in uw mailbox?

Schrijf u dan hier in op onze digitale voortgangsberichten.