Ring rond Brussel: Brussels of Vlaams?

De volksmond spreekt over ‘de Brusselse Ring’, maar in realiteit ligt de Ring rond Brussel bijna volledig in Vlaanderen. Het beheer van de Ring is goeddeels in handen van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Wie beheert wat (het Vlaamse of het Brusselse Gewest?)? 

Wat ligt waar?

De Ring ligt slechts op enkele plekken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Concreet gaat het om:

  • Afrit 16 Anderlecht - Lennik

  • Laarbeekbos in Jette

  • Afrit 6 Koningslo-Vilvoorde

  • Leonardkruispunt en Zoniënwoud Oudergem

De rest van de Ring (= het overgrote deel ervan, met andere woorden) ligt dus op Vlaams grondgebied.

Wie is verantwoordelijk?

In Anderlecht staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in voor het onderhoud van de Ring. Het beheert en onderhoudt ook een stukje op Vlaams grondgebied. Op alle andere plaatsen  – ook enkele locaties op Brussels grondgebied - staat het Vlaams Gewest in voor het onderhoud en beheer van de Ring. De hoofdverantwoordelijkheid ligt met andere woorden in en bij Vlaanderen. 

De Ring ligt vooral in Vlaanderen, maar komt op vele plaatsen zeer dicht bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom vindt er regelmatig overleg plaats tussen Vlaanderen en Brussel. Ook voor de herinrichting van de ring hebben Brusselse instanties inspraak gehad  tijdens het voorbereidende milieuonderzoek: ze gaven advies over  te onderzoeken milieu-effecten  en te hanteren methodes. In het onderzoek naar de mobiliteitseffecten van de herinrichting werd uiteraard nagegaan wat de effecten op het Brusselse wegennet zouden zijn (lees op deze pagina meer over het studiewerk dat reeds gebeurde). ​

Ring rond Brussel in verschillende zones

De Ring rond Brussel wordt vernieuwd. Lokaal en doorgaand verkeer krijgen aparte rijbanen. Deze herinrichting met parallelrijbanen wordt doorgevoerd op het noordelijk deel van de Ring rond Brussel. Dat is het gedeelte tussen het knooppunt met de E40 richting Gent (knooppunt Groot-Bijgaarden) en het knooppunt met de E40 richting Leuven (knooppunt Sint-Stevens-Woluwe).

Dat noordelijke stuk wordt nog eens opgesplitst in drie zones:

  1. Zone Zaventem: vanaf het knooppunt met de E40 richting Leuven tot en met het knooppunt met de E19 naar Antwerpen.

  2. Zone Vilvoorde: vanaf het viaduct van Vilvoorde tot het knooppunt van de A12 in Strombeek-Bever.

  3. Zone Wemmel: van het knooppunt van de A12 in Strombeek-Bever tot aan het knooppunt van de E40 in Groot-Bijgaarden.

 

Klik door naar…

Vlag Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 - bus 81
3000 Leuven

t.: +32 (0)16 66 57 50
f.: +32 (0)16 66 57 55

Nieuwsbrief

Wilt u het laatste nieuws over de ring om Brussel in uw mailbox?

Schrijf u dan hier in op onze digitale voortgangsberichten.