Fietsinfrastructuur

We investeren fors in de alternatieven voor de wagen. Een erg belangrijk alternatief is de fiets. Willen we mensen verleiden om de fiets zo vaak mogelijk te gebruiken, dan moeten we zorgen voor hoogwaardige fietsinfrastructuur. Om het woon-werkverkeer van en naar Brussel met de fiets aan te moedigen, kiezen we resoluut voor het wegwerken van een aantal ontbrekende schakels in het fietssnelwegennetwerk. Het gaat onder meer om de HST-route Brussel – Leuven, de fietssnelweg langs de R22 Woluwedal, de fietssnelweg langs de A12 in Meise én de Kanaalroute (Vilvoorde-Grimbergen). Fietsen op een fietssnelweg gaat een pak sneller dan via klassieke fietspaden zodat het traject in een merkbaar kortere tijd kan worden afgelegd. Zo kunnen we nog meer mensen over de streep trekken om de auto vaker te ruilen voor de fiets.

Ook recreatief fietsen wordt aangenamer door de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur en het verbeteren van bestaande fiestvoorzieningen langs, onder en over de Ring.

Fietssnelwegen zorgen voor een vlotte en comfortabele verbinding

Een fietssnelweg is een snel en moderne fietsverbinding tussen drukbezochte locaties: fietsvriendelijk en kwaliteitsvol over het hele traject. Dankzij de fietssnelweg genieten fietsers van een veilige, aangename rit, zonder onnodige vertragingen of hindernissen. De factoren die een fietssnelweg succesvol maken, zijn:

  • Veiligheid: De verschillende weggebruikers (voetganger, fietser, auto) worden zo veel mogelijk van elkaar gescheiden. Waar mogelijk kan je fietsen op vrijliggende fietspaden. Kruisingen met andere wegen worden zo veel mogelijk ongelijkgronds gerealiseerd en (dynamische) verkeerslichten zorgen ervoor dat fietsers goed zien én gezien worden.   
  • Comfort: Door de fietssnelweg voldoende breed te maken en ruime bochten te voorzien, vergroten we het comfort van de fietsers. Het parcours is zo vlak mogelijk en verlies van voorrang en wachttijden is beperkt.  
  • Continuïteit: Duidelijke signalisatie en een herkenbare vormgeving maken de fietssnelweg leesbaar en herkenbaar. De route is conflictvrij en door een constant kwaliteitsniveau kunnen fietsers een continue snelheid aanhouden.  
  • Samenhang: De fietssnelweg staat niet los van de omgeving, maar wordt daarin ingebed. Bij het aanleggen van de autoluwe fietsroute gaat de aandacht uit naar de omliggende groene ruimte. Dynamische verlichting bevordert de integratie in de omgeving: enkel wanneer fietsers passeren, treden de lichten in werking.  
  • Aantrekkelijkheid: Het is fijn fietsen op een fietssnelweg omdat auto en fiets mekaar zo weinig mogelijk kruisen op het traject. Een groene omgeving, schuilplaatsen en een plek om je banden snel even bij te pompen, het zijn stuk voor stuk elementen die de aantrekkelijkheid van fietsen vergroten.

 

Herkenbaar en leesbaar 

Als je dit logo ziet, dan weet je dat je op een fietssnelweg rijdt. Elke fietssnelweg kreeg een unieke code in de vorm van een getal van 1, 2 of 3 cijfers.