90 km/u als richtsnelheid op de Ring zou een zegen zijn en minder ongevallen veroorzaken.

Naast de configuratie van de ontdubbelde ring, wordt ook onderzocht welke snelheidsregimes best gehanteerd zullen worden op de doorgaande en de parallelle ringweg. Verkeersveiligheid, doorstroming en milieueffecten zijn daarbij belangrijke criteria. De breedte van de rijstroken wordt afgestemd op de gewenste ontwerpsnelheid.

Auto