Amai, grote plannen. Hebben ze daar allemaal geld voor?

De kost van het multimodale programma “Werken aan de Ring” ligt rond de 3 miljard euro. Deze kost omvat niet enkel de infrastrurele ingrepen aan de Ring zelf, maar ook het vernieuwen van nagenoeg alle bruggen en tunnels over en onder de R0, de grondige heraanleg van de op- en afritten, inclusief weg- en fietsinfrastructuur, de aanleg van (een) ecoduct(en) (samen met de R0 goed voor 2,47 miljard euro), de 3 tram(bus)lijnen van het Brabantnet (samen 606 miljoen euro), en een achttal fietssnelwegen (89 miljoen euro).De Vlaamse Regering zal dit geld nog moeten vastleggen, en eventueel moeten bekijken of het met een Publiek-Private-Samenwerking zal werken.