Autoluwe passage zou goed zijn.

We nemen concrete opmerkingen zoals deze zeker mee. Waar mogelijk zetten we zoveel mogelijk in op de zachte weggebruiker en de goede inpassing van de Ring en ons ontwerp in de omgeving. Zo gaan we voor een zo leefbaar mogelijke situatie. De concrete vraag naar een autoluwe passage hier nemen we mee in het verdere ontwerp.