Beaulieu - Fietsafrit. Gaat die straat afgesloten worden? Daar is veel sluipverkeer.

Door het ontdubbelen van de R0, het verbeteren van de verbinding tussen R22 en R0 aan de E19 en het optimaliseren van de verkeersafwikkeling aan deze verkeerswisselaar, zal de drang om via de Pieter Schroonsstraat te sluipen afnemen. Aanvullende maatregelen op het onderliggende wegennet moeten dit verder ondersteunen. De Pieter Schroonsstraat moet daardoor minder doorgaand (sluip)verkeer verwerken, waardoor het zijn rol als verbinding tussen Machelen-centrum en de wijk rond de Bergstraat ten volle kan vervullen.

Auto