Beestige graffiti kleurt toekomstig ecoduct Groenendaal

De werken aan het ecoduct in Groenendaal zijn volop aan de gang. Om deze ‘groene’ oversteek voor dieren ook voor automobilisten levendig te maken, schakelden de Agentschappen Wegen en Verkeer en Natuur en Bos graffiti artist DZIA in. Hij mocht zijn inspiratie en spuitbussen loslaten op de betonnen middenpijler.

Een blik op het werk van Antwerpenaar DZIA leert je al snel dat de keuze om met deze street artist in zee te gaan zeer terecht was. Dieren zijn een belangrijk thema in zijn werk. Met abstracte, geometrische vormen en lijnen tekent hij figuren die naast platenhoezen ook appartementsgebouwen, stations, bruggen en kunstgalerijen over de hele wereld sieren. 

Volgend jaar start de inrichting van het ecoduct. Specifieke beplanting zorgt ervoor dat verschillende dieren de oversteek van de ene kant van het Zoniënwoud naar de andere op een veilige manier kunnen maken: marterachtigen voelen zich thuis in struiken, vleermuizen hangen liever uit in kruinen en amfibiëen verplaatsen zich dan weer in de vochtige bodemlaag.

Leefbare omgeving voor mens én dier

De aanleg van dit ecoduct kadert in het bredere project om de leefbaarheid in de omgeving van de Ring te vergroten voor mens én dier. Dankzij kwalitatieve groenverbindingen herenigen we de mooie natuurgebieden en nemen we het barrière-effect van de Ring weg. 

Door het opfleuren van de betonnen constructie met tekeningen van onder meer een das, vleermuizen, kikkers en een kamsalamander krijgen automobilisten binnenkort ook een mooi beeld van wie of wat er boven hun hoofden passeert.