Bestaat er een afspraak tussen de gemeente Asse en Wemmel?

De Werkvennootschap betrekt alle lokale besturen op zeer regelmatige basis bij de voorbereiding en het ontwerp van al haar projecten. Zo worden voor de Werken aan de Ring werksessies gehouden waarop alle betrokken gemeenten worden uitgenodigd. In het kader van de minderhinderaanpak zal ook nog apart worden bekeken met alle lokale besturen welke werken en mobiliteitsplannen zij nog zullen uitvoeren. Of er een afspraak bestaat tussen de gemeenten Asse en Wemmel onderling, zal u aan de gemeenten zelf moeten vragen.