Blijft er een voet- of wandelweg tussen Sint-Annastraat en de Koninklijke Kasteeldreef?

Er komt geen voet- of wandelweg tussen Sint-Annastraat en Kon. Kasteeldreef. In deze zone zijn geen woningen aanwezig, waardoor geen voetweg voorzien wordt. Te gevolge van de verschuiving van de rijweg in oostelijke richting in deze zone, om de fietssnelweg aan te kunnen leggen, is er ook geen ruimte meer beschikbaar tussen de rijweg en de bastaande grachten die behouden blijven.

Fiets