Blijft landbouwgrond gevrijwaard? Zeker in de zone rond Laarbeekbos en de buitenkant van de ring is dit belangrijk. Hooghof werd aangekocht door VLM, samen met ANB, om getroffen landbouwers (door VSGB) te compenseren. Elk landbouwperceel in deze buurt is

Met alle betrokken partijen wordt bekeken welke rol Hooghof kan spelen.

Ruimte