Congress 2018

Nieuwe kijk op mobiliteit

Mobiliteit in en rond Brussel is een hot topic. Meer dan ooit moet er worden nagedacht over de mobiliteit van morgen. We kunnen de bereikbaarheid van de regio garanderen door maatregelen te nemen om de verschillende vervoersmodi op en langs de Ring verder uit te bouwen en versterken. Hierbij zetten we in op auto, fiets en openbaar vervoer: met de optimalisatie van de Ring rond Brussel, de verdere uitbouw van het openbaar vervoer en de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Meer info hierover kan je vinden op werkenaandering.be.

Naast de aanleg van de infrastructuur is er ook een omslag nodig in de wijze waarop het werknemersverkeer en de logistiek zijn georganiseerd. Vandaag en in de toekomst.

Om bedrijven te ondersteunen om, samen met hun werknemers, deze omslag te maken, willen we een netwerk voor bedrijven oprichten 'The New Mobility Network'. In dit netwerk willen we elkaar inspireren en ondersteunen bij het maken van deze omslag. We gaan op zoek naar mogelijke samenwerkingen tussen bedrijven om woon-werk of logistieke verplaatsingen in de toekomst anders te organiseren.

Met dit eerste congres 'Are you future-proof?' willen we jullie inspireren met een nieuwe kijk op toekomstige mobiliteit. We tonen je hoe je als bedrijf zelf de eerste stappen kunt zetten naar een betere mobiliteit. We laten experten én bedrijven die de stap reeds hebben gezet aan het woord en vervolgens kan je op de mobiliteitsmarkt kennis maken met verschillende mobiliteitsoplossingen en leveranciers.

Deelname is gratis. Klik hier om je in te schrijven.

Meer informatie vindt u hier.

Programma

  • 12u45: Ontvangst
  • 13u15: Inleiding door De Werkvennootschap
  • 13u25: Uitdagingen in de transportsector Peter Lagey (Multimodaal.vlaanderen) en Frederic Keymeulen (Transport en Logistiek Vlaanderen)
  • 13u45: Panelgesprek Transport en Logistiek met Peter Lagey (Multimodaal.vlaanderen), Frederic Keymeulen (Transport en Logistiek Vlaanderen), Frank Coppens (Remitrans) en Bart Vannieuwenhuyse (Tri-Vizor), Regine Vaneghem (Colruyt Group)
  • 14u20: Pauze
  • 14u50: Slimme mobiliteitsoplossingen voor bedrijven, door Jan Borré van Via Mobile
  • 15u25: Panelgesprek met Inge hugo (Octa+ / Modalizy), Nico Van Elzen (UZ Brussel), Filip Remmerie (North Sea Port), Robert de l'Escaille (Deloitte)
  • 16u00: Fietsambassadeurs / Toespraak minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts

 

Om 16u15 begint de mobiliteitsmarkt, waar iedereen kennis kan maken met een heleboel mobiliteitsaanbieders.