Is de beslissing over de herinrichting van de Ring definitief?

Ja. De Vlaamse Regering besliste in 2013 om de Ring rond Brussel volledig van E40 tot E40 opnieuw in te richten, met een scheiding van het doorgaande en het plaatselijke verkeer. Ze nam die beslissing op basis van de bevindingen van onderzoeken, zoals een milieueffectenstudie en een maatschappelijke kosten-baten-analyse.

Auto