Is de eigen bedding op de Romeinsesteenweg overrijdbaar? Wat bij het blokkeren van een rijstrook?

De vrije busbaan op de Romeinsesteenweg is moeilijk overrijdbaar. Het is de bedoeling om het laden en lossen niet op de rijbanen van de Romeinsesteenweg te voorzien, maar in de zijstraten en op de bestaande privé-inritten.

Ruimte