Descendre la vitesse à 90 km/h au lieu de 120

Naast de configuratie van de ontdubbelde ring, wordt ook onderzocht welke snelheidsregimes best gehanteerd zullen worden op de doorgaande en de parallelle ringweg. Verkeersveiligheid, doorstroming en milieueffecten zijn daarbij belangrijke criteria. De breedte van de rijstroken wordt afgestemd op de gewenste ontwerpsnelheid.

Auto