Ecoduct in Zellik: er bestaat al een brug (Wemmel) onder de ring ter hoogte van pas gegraven slibvijver; plant er bomen rond. Brug over Ring in Zellik: dieren komen van bos in open veld, ruiters van manège Hooghof gaan de weg vinden om Laarbeekbos te kome

Tijdens het ontwerpproces wordt, in samenwerking met een ecoloog, bekeken wat noodzakelijk is om bestaande barrières te overbruggen. Dit wordt meegenomen in het landschapsontwerp.

Groen-Blauw