Elargir le ring: très bien mais il faut prévoir une plus grande capacité de traffic pour sortir du ring que pour y entrer.

Met een microscopisch verkeersmodel zal nagegaan worden hoe de op- en afritten van de R0 geconfigureerd moeten worden om een optimale verkeersafwikkeling te bekomen.

Auto