Elektronische snelwegen maken.

Deze vraag werd doorgegeven aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Auto