Er is dringend een verbinding nodig tussen Tangebeekbos en Hoogveld voor mens en dier.

Dit maakt deel uit van het lopende onderzoek. Er zal bekeken worden welke acties door welke partijen genomen dienen te worden.

Groen-Blauw