Is er een aansluiting van de nieuwe fietspaden op het Brusselse fietsnet?

Bij het ontwerp van de fietssnelwegen wordt rekening gehouden met de Brusselse plannen. Er is eveneens overleg met de fietsmanager van Brussel, om dit af te stemmen.

Fiets