Er zijn verschillende werven gepland, op welke wijze zal men (afgestemd) omgaan met oa werfmateriaal/grondverzet?

DWV is vragende partij voor informatie-uitwisseling over dit soort aspecten om te komen tot maximale winsten. De afstemming zal later in een werkgroep Minder Hinder worden opgenomen. Op grondgebied Grimbergen zullen 3 werken tegelijkertijd worden uitgevoeord: DWV fietspaden, Aquafin (Strombeek-Bever) en werken N211 AWV. Qua omleidingen kunnen deze werken op elkaar afgestemd worden. Hiervoor vond reeds een eerste overleg plaats. Afstemmen van werfmateriaal en grondverzet lijkt moeilijker, gezien de verschillende aannemers (mogelijk om af te stemmen en hiermee rekening te houden in prijszetting aannemers?).

Auto