Faire une sortie supplémentaire derrière SSW au zoning du bureau.

Voor elke zone tussen verkeerswisselaars wordt een verkeersstructuurschets gemaakt. Deze verduidelijkt de gewenste ontsluitingsstructuur en de daaraan gekoppelde maatregelen om sluipverkeer te elimineren/voorkomen. Dergelijke oefening wordt ook gemaakt voor de zone tussen E19 en E40 (Sint-Stevens-Woluwe). De ontsluiting van de kern van Sint-Stevens-Woluwe zal daarbij verduidelijkt worden.

Auto