Fietsinfrastructuur

We investeren fors in de alternatieven voor de wagen. Een erg belangrijk alternatief is de fiets. Willen we mensen verleiden om de fiets zo vaak mogelijk te gebruiken, dan moeten we zorgen voor hoogwaardige fietsinfrastructuur.  Om de fiets te versterken als een volwaardig transportmiddel voor het woon-werkverkeer, werken we enkele ‘missing links’ in het fietsnetwerk weg: de HST-route Brussel – Leuven, de fietsostrade langs de R22 Woluwedal, de fietsostrade langs de A12 in Meise en de Kanaalroute (Vilvoorde-Grimbergen) worden eindelijk compleet gemaakt. Door gebruik te maken van deze fietssnelwegen kan de reistijd opmerkelijk verkort worden en de reissnelheid verhoogd. Zo kunnen we nog meer mensen over de streep trekken om de auto vaker te ruilen voor de fiets.

Ook recreatief fietsen wordt aangenamer door de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur en het verbeteren van bestaande fietsvoorzieningen langs, onder en over de Ring. Zo zullen fietsers de Ring kunnen oversteken dankzij fietsbruggen. 

Fietssnelwegen zorgen voor een vlotte en comfortabele verbinding

Een fietssnelweg is een moderne fietsverbinding tussen drukbezochte locaties: fietsvriendelijk en kwaliteitsvol over het hele traject. Dankzij de fietssnelweg genieten fietsers van een conflictloze, aangename rit, zonder onnodige vertragingen, hindernissen of stops. De factoren die een fietssnelweg succesvol maken, zijn:

  • Veiligheid: De verschillende weggebruikers (voetganger, fietser, auto) worden zo veel mogelijk van elkaar gescheiden. Waar mogelijk kan je fietsen op vrijliggende fietspaden. Kruisingen met andere wegen worden zo veel mogelijk ongelijkgronds gerealiseerd en (dynamische) verkeerslichten zorgen ervoor dat fietsers goed zien én gezien worden.   
  • Comfort: Door de fietssnelweg voldoende breed te maken en ruime bochten te voorzien, vergroten we het comfort van de fietsers. Het parcours is zo vlak mogelijk en verlies van voorrang en wachttijden is beperkt.  
  • Continuïteit: Duidelijke signalisatie maakt de fietssnelweg leesbaar en herkenbaar en maakt het onderscheid met andere weginfrasctructuur zichtbaar. De route is conflictvrij en door een constant kwaliteitsniveau kunnen fietsers een continue snelheid aanhouden.  
  • Samenhang: De fietssnelweg staat niet los van de omgeving, maar wordt daarin ingebed. Bij het aanleggen van de autoluwe fietsroute gaat de aandacht uit naar de omliggende groene ruimte. Dynamische verlichting bevordert de integratie in de omgeving: enkel wanneer fietsers passeren treden de lichten in werking.  
  • Aantrekkelijkheid: Het is fijn fietsen op een fietssnelweg omdat auto en fiets mekaar zo weinig mogelijk kruisen op het traject. Om de fietsrit rustig en comfortabel te laten verlopen, wordt bij de aanleg de nodige aandacht besteed aan een goede luchtkwaliteit en het beperken van lawaaihinder. Bruggen en tunnels vormen herkenningspunten op het tracé.

 

Herkenbaar en leesbaar

Als je dit logo ziet, dan weet je dat je op een fietssnelweg rijdt. Elke fietssnelweg kreeg een unieke code in de vorm van een getal van 1, 2 of 3 cijfers.