Fietsinfrastructuur

Fietsinfrastructuur

Om de fiets verder te versterken als een volwaardig transportmiddel voor woonwerkverkeer, werken we 'missing links' in het fietsnetwerk weg. We zorgen voor kwalitatieve fietsinfrastructuur en willen zo mensen stimuleren zo vaak mogelijk de fiets te gebruiken. 

We investeren in fietssnelwegen die de Vlaamse Rand veilig en vlot met de hoofdstad verbinden, maar verbeteren ook andere fietsvoorzieningen die de lokale en recreatieve fietsers ten goede komen. Er komen onder meer nieuwe fietspaden langs het tracé van de Ringtrambus en nieuwe of verbeterde fietsverbindingen langs, onder en over de Ring.

Overzicht fietssnelwegen

Wens je meer te weten over deze werken? Ontdek hier een overzicht van de verschillende fietssnelwegen.

Fietssnelwegen zorgen voor een vlotte en comfortabele verbinding

Een fietssnelweg is een moderne fietsverbinding tussen drukbezochte locaties: fietsvriendelijk en kwaliteitsvol over het hele traject. Dankzij de fietssnelweg genieten fietsers van een conflictloze, aangename rit, zonder onnodige vertragingen, hindernissen of stops. De factoren die een fietssnelweg succesvol maken, zijn:

  • Veiligheid: De verschillende weggebruikers (voetganger, fietser, auto) worden zo veel mogelijk van elkaar gescheiden. Waar mogelijk kan je fietsen op vrijliggende fietspaden. Kruisingen met andere wegen worden zo veel mogelijk ongelijkgronds gerealiseerd en (dynamische) verkeerslichten zorgen ervoor dat fietsers goed zien én gezien worden.   
  • Comfort: Door de fietssnelweg voldoende breed te maken en ruime bochten te voorzien, vergroten we het comfort van de fietsers. Het parcours is zo vlak mogelijk en verlies van voorrang en wachttijden is beperkt.  
  • Continuïteit: Duidelijke signalisatie maakt de fietssnelweg leesbaar en herkenbaar en maakt het onderscheid met andere weginfrasctructuur zichtbaar. De route is conflictvrij en door een constant kwaliteitsniveau kunnen fietsers een continue snelheid aanhouden.  
  • Samenhang: De fietssnelweg staat niet los van de omgeving, maar wordt daarin ingebed. Bij het aanleggen van de autoluwe fietsroute gaat de aandacht uit naar de omliggende groene ruimte. Dynamische verlichting bevordert de integratie in de omgeving: enkel wanneer fietsers passeren treden de lichten in werking.  
  • Aantrekkelijkheid: Het is fijn fietsen op een fietssnelweg omdat auto en fiets mekaar zo weinig mogelijk kruisen op het traject. Om de fietsrit rustig en comfortabel te laten verlopen, wordt bij de aanleg de nodige aandacht besteed aan een goede luchtkwaliteit en het beperken van lawaaihinder. Bruggen en tunnels vormen herkenningspunten op het tracé.

Herkenbaar en leesbaar

Als je dit logo ziet, dan weet je dat je op een fietssnelweg rijdt. Elke fietssnelweg kreeg een unieke code in de vorm van een getal van 1, 2 of 3 cijfers.

Meer info op fietssnelwegen.be.