Fietsparkings voorzien bij opstapplaats openbaar vervoer.

Het Ringtrambus-project voorziet aan de verschillende trambushaltes comfortabele en veilige fietsensstallingen voor in totaal bijna 1.000 fietsers.

Fiets