Gaat het ontwerp uit van respect voor 3 Fonteinen en de holle wegen?

Ja. Er gaat veel aandacht naar het landschapsontwerp, naar het versterken van bestaande landschapselementen en het wegwerken van bestaande barrières. In het proces is eveneens een ecoloog betrokken en diverse landschapsarchitecten.

Groen-Blauw