Gebeurt er een onderzoek naar de overkapping van de ring?

Er gebeurt onderzoek naar de meest optimale oplossingen voor het mobiliteit- en leefbaarheidsprobleem. De Vlaamse regering besliste in 2014 om de Ring rond Brussel te herinrichten met een doorgaande en parallelstructuur. De Werkvennootschap werkt momenteel aan een ontwerp, en heeft heel veel aandacht voor landschappelijke inpassing en leefbaarheid. Er komt een ecoduct aan het Laarbeekbos, waardoor deze belangrijke groenpool wordt versterkt. Een volledige overkapping van de Ring zou te duur zijn.