Geïntegreerde tarieven NMBS-De Lijn-MIVB

Deze vraag werd doorgegeven aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Openbaar vervoer