Grote gratis parkings rondom Brussel; bediend door bus, tram, trein met uniform tarief; fietsstallingen waar je fiets niet meer gestolen wordt; bedrijfswagens extra belasten; fietspadden afgescheiden van auto's; veilige zone rond scholen.

We willen met het multimodale programma Werken aan de Ring inderdaad inzetten op het uitbreiden van bestaande en de creatie van nieuwe Park & Ride parkings. Zo zorgen we voor multimodale hubs waarbij mensen gemakkelijk en vlot van vervoersmiddel kunnen wisselen. Met het programma zetten we eveneens in op fietspaden en openbaar vervoer.

Het beperken van het autoverkeer in Brussel stad, belasting op bedrijfswagens of een kilometerheffing in Brussel is ook een politieke en beleidskwestie waar wij als uitvoerend projectvennootschap van de Vlaamse Overheid niet veel aan kunnen doen.

P&R