Het geluid van het viaduct is storend in domein 3 fonteinen. Komen er op de viaduct ook maatregelen tegen geluidsoverlast?

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide.

Geluid