Is het mogelijk om een bijkomend scenario te simuleren: waarbij op- en afrittencomplex 8 volledig gesupprimeerd wordt, maar metbehoud van een lokale verbinding (brug) tussen De Limburg Stirumlaan en de Houba De Strooperlaan.

Dit scenario is één van de scenario's die deel uitmaken van het lopende onderzoek, dat werd/wordt voorgelegd in de werkgroepen. De afweging van de scenario's wordt opgenomen in de kadernota.

Auto