Is het mogelijk om een nieuw tracé voor fietsverbinding te voorzien ter hoogte van de bestaande onderdoorgang van de R0, gelegen tussen viaduct en afrit 6.

Het uitgangspunt is dat de bestaande onderdoorgang wordt behouden. Een eventuele opwaardering wordt bekeken.

Fiets