Is het mogelijk om het Molenbos te verbeteren?

Dit maakt deel uit van het lopend onderzoek betreffende de nieuwe knoop E40 Leuven. Door de heraanleg van de knoop E40 kan de landschappelijke context sterk verbeterd worden. Dit zullen we verder detailleren in samenwerking met betrokken actoren

Groen-Blauw