Is het verstandig om Keiberg te knippen? Henneaulaan/Grensstraat kennen veel files.

Verschillende scenarios worden onderzocht, dit is er één van. Uit verder onderzoek / de doorrekeningen zal blijken welke varianten weerhouden worden.

Auto