Samenwerken aan leefbaarheid en bereikbaarheid in en rond Brussel

We willen de Vlaamse rand en Brussel opnieuw beter leefbaar en beter bereikbaar maken. Door in te zetten op diverse aspecten creëren we een omgeving waar het aangenaam wonen en werken is.

We gaan samenwerken aan Openbaar Vervoer, Fietsinfrastructuur, Leefbaarheid en Ringinfrastructuur.

Bereikbaarheid

Versterken van de verschillende vervoersmodi

Om in de toekomst een duurzame mobiliteit te verzekeren, zullen we de verschillende vervoersmodi op en langs de Ring moeten uitbouwen en versterken. We zetten bewust in op een mobiliteit waarbij het veilig combineren van auto, fiets en openbaar vervoer gestimuleerd wordt. 

Multimodale knooppunten

Om het combineren van vervoersmodi eenvoudigen veilig te maken, bouwen we nieuwe Park & Rides uit. Hier kan je snel overstappen van de auto of de fiets op het openbaar vervoer en omgekeerd. 

Leefbaarheid

Door ruimte te creëren voor groene en lokale verbindingen verminderen we de barrièrewerking van de Ring voor mens en dier. We zetten voluit in op een Ring die verbindt in plaats van verdeelt. 

Samen met de inwoners van de omliggende gemeenten onderzoeken we hoe we met de werken aan de Ring de leefbaarheid kunnen verhogen, hoe we sluipverkeer kunnen aanpakken, hoe we de luchtkwaliteit kunnen verbeteren en de geluidshinder te beperken.