Samenwerken aan leefbaarheid en bereikbaarheid in en rond Brussel

Samen met de inwoners van de omliggende gemeenten onderzoeken we hoe we van de Vlaamse Rand en Brussel een leefbare en vlot bereikbare omgeving maken waar het aangenaam wonen en werken is.

Daarom werken we samen aan  Openbaar Vervoer, Fietsinfrastructuur, Leefbaarheid.

Bereikbaarheid

Veilig combineren van openbaar vervoer, fiets en auto

Om in de toekomst een duurzame mobiliteit te verzekeren, zullen we de verschillende vervoersmodi op en langs de Ring moeten uitbouwen en versterken. We zetten bewust in op een mobiliteit waarbij het veilig combineren van auto, fiets en openbaar vervoer gestimuleerd wordt. 

Multimodale knooppunten

Om het combineren van vervoersmodi eenvoudig en veilig te maken, bouwen we nieuwe Park & Rides uit. Hier kan je snel overstappen van de auto of de fiets op het openbaar vervoer en omgekeerd. 

Leefbaarheid

Door ruimte te creëren voor groene en lokale verbindingen verminderen we de barrièrewerking van de Ring voor mens en dier. We zetten voluit in op een Ring die verbindt in plaats van verdeelt.