Hoe kan je het verkeer ontlasten? Een bijkomende rijstrook voorzien is bijna niet mogelijk. De bermen die aangelegd zullen worden, zijn geen oplossing voor de omwonenden. Er is nu ook zoveel luchtverontreiniging.

Door de ring te ontdubbelen zullen er minder weefbewegingen zijn, waardoor de kans op ongevallen (& bijhorende files) daalt. Het exact aantal rijsroken en de plek waar deze komen te liggen, maakt deel uit van het lopende onderzoek. Ook de bermen, maatregelen op vlak van geluidshinder en het beperken van fijn stopf maken deel uit van het lopende onderzoek.

Ruimte