Hoeveel rijstroken worden er voorzien?

In het voorgaande onderzoek werd uitgegaan van een 2x3 (doorgaand) en 2x2 (lokaal) profiel, een visie die vanuit de Verkeerstructuurschets Zone Zaventem werd meegenomen. Het verdere onderzoek naar het profiel is lopend. Hierbij wordt bekeken hoeveel rijstroken er nodig zijn, zowel op de doorgaande als op de parallelle rijbaan. In functie van een robuust ontwerp zijn 2 rijstroken op zowel de doorgaande als de parallelle ring een minimum. Uit eerste modeldoorrekeningen met de huidige intensiteiten blijkt bovendien dat er op de doorgaande R0 minimaal 3 rijstroken noodzakelijk zullen zijn om de doelstellingen te bereiken.

We ontwerpen vraagsturend, en dus zullen bijkomende investeringen in alternatieve modi noodzakelijk blijven.

Auto