Kan aan de Sint Annalaan een conflictvrij kruispunt voorzien worden, met groen voor fietsers in 4 richtingen?

Ja, door de omvorming van de rotondes naar verkeerslichtengeregelde kruispunten verhoogt de veiligheid en het comfort van de fietsers. De verkeerslichtenregelingen zullen ook aangepast worden zodat er meer voorrang gegeven wordt aan de fietsers.

Fiets