Kan de VDAB-parking geen alternatief zijn voor de parkings die verdwijnen in de Stationlei?

Ja, er worden verschillende locaties bekeken om de parkeerplaatsen in de Stationlei te compenseren: VDAB-site, Stationsparking en het gebruiken van winkel-parkings door buurtbewoners.

P&R