Kan de verbinding aan Tangebeek gecombineerd worden met geluidsbeperkende maatregelen? En zal er een autoluw alternatief voor fietspaden komen langs drukke wegen? Idem Potaarde?

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide.

Geluid