Kan de Woelmontstraat opgewaardeerd worden (als verbinding van de De Béjardlaan) als verbinding tussen 4F en groene/open ruimte?

Het uitgangspunt is dat de bestaande onderdoorgang wordt behouden. Een eventuele opwaardering wordt bekeken.

Fiets