Kan de zone tussen kanaal en Sint Anna-laan verder uitgebouwd worden ifv integratie fietsverbindingen en groene/open ruimte?

Doorheen een ontwerpproces, waarbij in dialoog wordt getreden met de stakeholders, komen vaak verrassende zaken naar boven. Projecten waar in het verleden niet meteen aan gedacht was, maar die groeien doorheen het proces. Zo ook het idee van een ringfietspad, een ambitieus fietspad die voor een snelle verbinding langsheen de ring zorgt. Hoewel niet meteen binnen het project vervat, is dit op z'n minst een onderzoek waard naar de haalbaarheid (zowel naar gebruik als naar budget).

Groen-Blauw