Kan er een optimale verbinding gecreëerd worden tussen Domein 3F en tangebeekbos? Idemdito voor andere bosdelen: Hoogveld, bosstrook ten zuiden van R0.

We willen bestaande barrieres wegwerken waar mogelijk. Het verbinden van 3F en Tangebeekbos wordt bijgevolg onderzocht.

Groen-Blauw