Kan er een vrije bus- of trambaan voorzien worden op de R0 zelf, met aansluitingen op de verkeerswisselaars of toch min. aan overstappen op andere modi.

Er wordt high level onderzocht welke potenties er zijn voor openbaar vervoer. Hierbij wordt de mogelijkheid tot het voorzien van een vrije busbaan meegenomen evenals de mogelijkheid om een tramlijn te voorzien langs of op de Ring. Op basis van de resultaten van deze onderzoeksvraag wordt bekeken welke verdere stappen er gezet worden.

Openbaar vervoer