Kan er tijdelijk een gelijkgrondse oversteek met verkeerslichten voorzien worden (mee te nemen in werken Brabantnet)?

Gezien de nabijheid van rotonde zal geen tijdelijke extra oversteek voorzien worden. Op korte termijn blijft de rotonde aan de Mutsaartlaan-St-Annalaan. Op middellange termijn wordt deze rotonde vervangen door een verkeerslichtengeregeld kruispunt, zodat het ook voor de fietsers veiliger en comfortabeler wordt.

Fiets