Kan het Beverbos aangesloten worden op het Laarbeekbos?

Dit wordt, samen met andere groene verbindingen, bekeken tijdens het ontwerpproces.

Groen-Blauw