Kunnen er aan de Sint Annalaan conflictvrije kruispunten voorzien worden = groen voor fietsers in 4 richtingen

Ja, door de omvorming van de rotondes naar verkeerslichtengeregelde kruispunten verhoogt de veiligheid en het comfort van de fietsers. De verkeerslichtenregelingen zullen ook aangepast worden zodat er meer voorrang gegeven wordt aan de fietsers.

Fiets